Hoàn thiện nhà xưởng, lắp đặt hệ thống điện, đường hơi, bàn ghế CT TNHH YNS Vina, TP Ninh Bình