Hoàn thiện nhà xưởng, lắp đặt hệ thống điện, đường hơi, bàn ghế Công ty TNHH Sejong vina, KCN Thạch Thất – Quốc Oai